center

Over Ons

Hatzoloh Antwerpen VZW

De naam Hatzoloh betekent echter ‘Redding’ in het Hebreeuws. In de VS werd deze naam gebruikt door Dhr Weber die de eerste persoon was om een Joods vrijwillige hulpdienst samen te stellen in 1973. Hedendaags is Hatzoloh New York de grootste dringende vrijwillige Ambulance dienst in de VS met bijna 1000 vrijwilligers en ongeveer een honderdtal ziekenwagens, twee Commando wagens, en zelfs een medische helikopter.

Niet lang heeft het geduurd tot Israël hun eigen Hatzoloh hebben opgericht met honderden vrijwilligers.

Nu ook in Antwerpen met duizenden Joods inwoners centraal gelegen was het hoogtijd om zoiets aan onze inwoners te kunnen schenken.

Hatzoloh Antwerpen is een vrijwilligersorganisatie die dringende eerste hulp biedt dmv erkende 100 Ambulanciers die aan de Joodse Gemeenschap behoren naar nood situaties te sturen. De bedoeling is dat Hatzoloh eerste hulp biedt tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. Daarna zullen we bemiddelen in geval van taalproblematiek, cultuurgeschillen en om de vertrouwensband te overbruggen.

Hatzoloh Antwerpen vzw is een medische urgentiedienst primair voor de joodse wijken en diamantbuurt, zeg maar centraal Antwerpen. Het bestaat uit een aantal opgeleide vrijwilligers, die naast de EHBO-opleiding gevormd worden aan het Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulancieropleiding (PIBA) en (voor de vrijwilligers die de alarmcentrale bemannen) in het hulpcentrum “100” van de stad Antwerpen. Hatzoloh telt momenteel 15 opgeleide dispacheurs (zeg maar telefonisten) en 20 medisch opgeleide interventiemensen die alleen 24/24 en 7/7 bereikbaar zijn.

Hatzoloh Antwerpen is uitgerust met een moderne alarmcentrale die 24/24 en 7/7 bemand is, met een aantal bromfietsen en met interventiemateriaal, conform aan EU-normen, dat identiek is met dat waarmee de dringende medische hulpverlening (ambulanciers in dringende opdrachten) uitgerust zijn.

Via een oproep naar de Hatzoloh-centrale, wordt medische urgentie gemeld en worden de spoeddiensten verwittigd. Vrijwilligers worden opgeroepen via een two-way radio communication walkie-talkie systeem en bereiken de plaats van het (on)geval doorgaans altijd voordat de ambulances en MUG aanwezig zijn.

Momenteel is de organisatie geleid door drie verkozen Coördinators en 5 permanente neutrale bevoegde en erkende comité leiders die niet vrijwilligers zijn in ons net van hulpverlening en blijven beschikbaar als raad van bestuur.

De Coördinators voor dagelijkse activiteiten en eenheden contacten zijn:
Dhr. Samuel Markowitz Coördinator en Hoofdverantwoordelijke 
Dhr. Jack Friedmann Coördinator Eenheden en Dispatching
Dhr. Benjamin Lubelsky Coördinator Logistiek.

De comité bestaat uit de volgende heren:
Voorzitter: Dhr. Harry Brachfeld
Dhr. H. Lemberger
Dhr. C. Felsen
Dhr. S. Gleicher
Dhr. S. Winternitz
Dhr S. Slomowitz

Hatzoloh Antwerpen vzw is een medische urgentiedienst primair voor de joodse wijken en diamantbuurt, zeg maar centraal Antwerpen. Het bestaat uit een aantal opgeleide vrijwilligers, die naast de EHBO-opleiding gevormd worden aan het Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulancieropleiding (PIBA) en (voor de vrijwilligers die de alarmcentrale bemannen) in het hulpcentrum “100” van de stad Antwerpen. Hatzoloh telt momenteel 15 opgeleide dispacheurs (zeg maar telefonisten) en 15 medisch opgeleide interventiemensen die alleen 24/24 en 7/7 bereikbaar zijn.

Hatzoloh Antwerpen is uitgerust met een moderne alarmcentrale die 24/24 en 7/7 bemand is, met een aantal bromfietsen en met interventiemateriaal, conform aan EU-normen, dat identiek is met dat waarmee de dringende medische hulpverlening (ambulanciers in dringende opdrachten) uitgerust zijn.

Via een oproep naar de Hatzoloh-centrale, wordt medische urgentie gemeld en worden de spoeddiensten verwittigd. Vrijwilligers worden opgeroepen via een two-way radio communication walkie-talkie systeem en bereiken de plaats van het (on)geval doorgaans altijd voordat de ambulances en MUG aanwezig zijn.